O5 : ข้อมูลการติดต่อ

ติตต่อเรา

รงเรียนบ้านปางสา
เลขที่ตั้ง  222 หมู่ 17 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110

-------------------------------------------------------

โทรศัพท์ติดต่อ 099-2433688

อีเมลล์  Pangsa.school@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pangsa.school

กระดานถาม - ตอบ

O1 O2   O3    O4    O5    O6    O7   08    09    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    O20    O21    O22    O23   
O24    O25    O26    O27    O28    O29    O30    O31    O32    O33    O34    O35    O36    O37    O38    O39    O40    O41    O42    O43