ผู้อำนวยการสถานศึกษา
089-2649679

นายธเนษฐ  ธรรมตา

ที่อยู่ติดต่อ

รงเรียนบ้านปางสา
เลขที่ตั้ง  222 หมู่ 17 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110

ธุรการโรงเรียน

โทรศัพท์ติดต่อ 099-2433688